Aquest blog i el c.d. d'imatges del "Mut Maceta" subjecta a llicència Creative Commons

dilluns, 19 de maig del 2008

Personatge desconegut, home vestit de pages


El que va vestit de pagés crec que és en Pau "de l'hospícia" quan era jove... Era una persona famosa... vivia amb un germà i una germana, amb les monges de l'Hospici. Jo el vaig conèixer d'al.lot perquè va treballar durant molts d'anys pels carrers (crec que per l'Ajuntament), amb una "carretilla" i una barra-cullera grossa, desembossant i treient la grava i el llot de les clavegueres...
Agraïment a Pere Vicens Siquier per l'aclariment.

Consistori i bars


Tot i que la fotografia amb color fou feta fa poc més d’un mes, podríem dir que ja no és actual. L’edifici del comerç Mediterraneo II s’ha convertit en un bar, únic tipus de negoci que pareix que funciona a la vila, suposadament aquesta dada ens donaria moltes pistes sobre el caràcter dels felanitxers.
Sense anar més enllà d’aquest redol i enrevoltat de cinc bars, hi trobam el Consistori de la vila, algú s’ha demanat mai si pot tenir alguna relació?. A vegades pens que les propostes que entren a n’aquest ajuntament només travessen un carrer... "
He pensat que hauriem de pujar l’IBI..., i comprar es Castell, i, i, i es Sindicat..., què trobau ? « Camarero, otra ronda ! ».

Personatge desconegudes, dones dins carro.

D'esquerra a dreta: Francesca Moya des tren, Maria Rigo (Corralera), Juanita Estelrich de la Boutique Juanita i na Maruja Raüll i germana.

Agraïment a Maria (de ca'n Mendes) i es Conco Tolo (Corraler) per l'aclariment.

Plaça del Mercat, Felanitx


Ens trobam dins el centre urbà de Felanitx amb una imatge no gaire antiga, pel model de cotxe que s’aprecia, com per poder percebre gaires canvis. Si ens hi fixam be pero, a la dreta de la imatge veim com n’hi ha hagut i molt notables. Es pot veure la paret del que fou una casa, amb celler on la gent hi anava a comprar vi, es deia ca’n Rebassa. Tornam entrar en la temptació de criticar els enderrocs i les noves construccions de la vila..., pero avui no ho faré. Pel que fà a l’edifici del Mercat i el Consistori, descontant petits canvis segueixen pràcticament intactes. Podriem intuir que en la imatge antiga l’us del mobil estava estès pràcticament en la seva totalitat dins la població degut a la suprimicio de la cabina telefonica i que la gent sabia sortir per la vila sense treure el cotxe, cosa que va fer quebrar l’empresa O.R.A. i també va haver de suprimir les maquinetes dels tiquets com es veu clarament la falta d’aquests aparells en la fotografia del “Mut Masseta”.