Aquest blog i el c.d. d'imatges del "Mut Maceta" subjecta a llicència Creative Commons

dimarts, 3 de juny del 2008

Camí de Son Suau

Repassant el c.d. del «Mut Masseta» a vegades me trob amb fotografies de paisatges que me costa molt d’identificar degut a la falta de referents i els canvis que sofreix el terreny. Llavors una llum m’il·lumina la cervellera (digau-li Deu, digau-li energia a la llum) i encert les meves hipòtesis. Aquesta d’avui n’és un exemple, tot i que la perspectiva reconec que no està gaire encertada. És el camí de Son Suau i actualment l’utilitzen molts de vianants per estirar les cames o també alguns conductors per estalviar-se alguna denúncia de tràfic. Antigament, probablement s’utilitzàs per arribar a Portocolom com a camí principal, però, com qué no som historiador, no me faceu cas... Observam com els amatllers de la fotografia antiga ja no existeixen i els pins renoven el paisatge. Els garrovers decidiren mudar-se de lloc.

Personatge desconegut: mariner

Aquesta setmana en Joan “Tascó” ens fa arribar la imatge del personatge desconegut al qui des d’aqui agraïm la col·laboració. També ens va arribar a la llibreria “Rosa dels Vents” un sobre anònim amb una postal molt antiga del port d’Eivissa, que no dubtaré un segon en reproduir la imatge actual si la direcció del diari “El Felanitxer” me treu els billets... peró, com que no sabem a qui agrair-li el gest, no ho podem fer. Sigui com sigui, moltes gràcies.

Ens diuen que es tracta de n’Andreu Alcaràz de professió fuster. Casualment i sense tenir-ho preparat el dia que aquest home va sortir en el diari per primera vegada per ser identificat, també sortia una fotografía actual del mateix celebrant el 60 aniversari en pagines anteriors.