Aquest blog i el c.d. d'imatges del "Mut Maceta" subjecta a llicència Creative Commons

divendres, 13 de març de 2009

Personatge desconegut, picapedreret.

D'una fotografia dels picapedrers que construïren l'Estació Enològica a l'any 1912, he retallat la imatge d'aquest jove pensant que potser encara estaria en cos i ànima entre nosaltres, i ens podria contar moltes coses. Sabeu qui és?

Carrer dels Horts (1) - Felanitx


Tornam a fer ús de les imatges de l'arxiu de la Fundació Cosme Bauçà per veure una perspectiva del carrer dels Horts en els anys 60. El podem trobar molt aprop del centre. Visualitzam en la imatge antiga un camió que circularia actualment en sentit contrari, antigament era un carrer de dos sentits de circulació; no és que el carrer fos més ample, sino que, com es pot contrastar en les dues imatges, no hi havia tants de cotxes.
M'agradaria destacar un detall positiu en les imatges per variar un poc, deixant les crítiques per una altre dia, podem comptar quatre façanes seguides on els propietaris han tengut el seny i el sentiment necessaris per conservar i reformar-les al llarg dels anys. Enhorabona!