Aquest blog i el c.d. d'imatges del "Mut Maceta" subjecta a llicència Creative Commons

dilluns, 30 d’abril del 2007

Impremta, papereria i llibreria "Condor", Felanitx

Es difícil dubtar sobre la temporada en que es va fer la fotografia antiga. Bicicletes, tricicles, pilotes, carretons, cavalls de cartro s’exposaven quan arribava la temporada de Nadal. Un patge de maniqui esperava les cartes dels reis que els nins li feien arribar. Actualment la papereria Condor es troba just a l’altra acera un poc més avall en el carrer de sa Plaça.