Aquest blog i el c.d. d'imatges del "Mut Maceta" subjecta a llicència Creative Commons

dijous, 31 de gener del 2008

"La Caixa", Felanitx


Un edifici emblematic dins el centre de Felanitx, actualment 'La Caixa', anteriorment 'Caja de Ahorros y Pensiones para la Vejez' (com es complicaven per posar noms...)
Aques edifici sofri una reforma sobre els anys 60. Cosa rara, pero es va conservar l'estil arquitectonic original, no vull fer propaganda de l'empresa que va fer la reforma perque no m'han pagat per la publicitat, nomes vos dire que el seu nom comença per Mén i acaba per dez.
Podem trobar aques edifici a la cantonada entre el carrer dels Proïsos, molt aprop de la casa del nostre col·laborador involuntari, Francesc Bonnin, i el carrer de la Mar. En el primer pis d'aquest edifici fins fa pocs anys s'hi va ubicar la biblioteca municipal. I que contar-vos més?..., si hi entrau i demanau doblers, procurau tenir aval. I que l'Euribor no vos agafi molt valent...