Aquest blog i el c.d. d'imatges del "Mut Maceta" subjecta a llicència Creative Commons

dilluns, 28 de juliol del 2008

Personatge desconegut, parella a la fresca.

Es tracta de’n Joan Fiol i de na Maria “Alosa” un matrimoni pagès segons ens indica Biel Mora al qual li agraim la col·laboració.