Aquest blog i el c.d. d'imatges del "Mut Maceta" subjecta a llicència Creative Commons

dilluns, 1 d’octubre del 2007

Felanitx: carrer de n'Alou.


Per primera vegada, un dels nostres lectors, concretament en Germà Coll, m’ha fet arribar una fotografia dels anys 20 que no està inclosa en el cd d’es “mut Masseta”; l’autor d’aquesta fotografia probablement sigui ell, però no ho sabem amb certesa.

A primer cop d’ull es veu que la fotografia antiga fou feta abans d’enderrocar la illeta de cases per a fer-hi el mercat actual. Aquest edifici fou construit essent batle de Felanitx el senyor Pere Oliver i Domenge l’any 1936, no ho dic jo, sino una placa conmemorativa penjada a la facana del Mercat. Els cotxes han passat a substituir els carros, els quals podien estar mes d’una “O.R.A.” aparcats sense haver de pagar. Just damunt el portal de la Rectoria veim com hi havia una figureta que actualment no existeix. Veim més canvis a la Rectoria després de les reformes que ha sofert. Si ens hi fixam bé, a la torre del campanar, el voladís que surt a la dreta té els mateixos esmorrells que a la fotografia antiga; ja és ben hora d’arreglar-ho així mateix.

Si teniu fotografies antigues i les ens voleu fer arribar, anau a la Llibreria Rosa dels Vents o feis-la arribar per correu electrònic a llatzer@tv3mail.com i la vos publicarem.